عناوین یادداشت‌ها 

 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس چهارم - قسمت دوم (مفاهیم) (جمعه 5 خرداد 1396 16:55)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس چهارم - قسمت دوم (مفاهیم) ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید مفاهیم ابرار «بِرّ» (به کسر باء) در زبان عربی به معنی نیکی گسترده است و «بَرّ»(به فتح باء) به معنی نیکوکار است که جمع آن...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس چهارم - قسمت اول (جمعه 5 خرداد 1396 16:50)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس چهارم - قسمت اول ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید درس 4 حروف ناخوانا در قرآن کریم حروفی وجود دارد که نوشته‌شده ولی خوانده نمی‌شوند . این حروف عبارت‌اند از : ( و ا ل ی ) که به حروف...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس سوم - قسمت چهارم - متن و صوت سوره مطففین (جمعه 5 خرداد 1396 16:42)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس سوم - قسمت چهارم - متن و صوت سوره مطففین ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید بسم الله الرحمن الرحیم وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ (1) الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس سوم- قسمت سوم ( مفاهیم) (جمعه 5 خرداد 1396 16:41)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس سوم- قسمت سوم ( مفاهیم) ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید مفاهیم ایمان و عمل صالح انسان موجودی دوبعدی است و به‌واسطه آن دارای استعدادهای مثبت و منفی است .قرآن کریم عوامل رشد...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس سوم- قسمت دوم (جمعه 5 خرداد 1396 16:37)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس سوم- قسمت دوم ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید تشدید: اگر دو حرف مثل هم در یک کلمه کنار یکدیگر قرار گیرند ،چنانچه حرف اول دارای حرکت نباشد آن را حذف کرده و به‌جای آن روی حرف دوم...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس سوم- قسمت اول (جمعه 5 خرداد 1396 16:34)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس سوم- قسمت اول ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید درس3 آشنایی با نشانه ها سکون: سکون ضد حرکت است و حرفی را که هیچگونه حرکتی (اعم از کوتاه و کشیده) نداشته باشد ساکن نامند. حرف ساکن...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس دوم - قسمت پنجم - متن و صوت سوره تین (جمعه 5 خرداد 1396 16:27)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس دوم - قسمت پنجم - متن و صوت سوره تین ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید بسم الله الرحمن الرحیم وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ (1) وَطُورِ سِینِینَ (2) وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ (3)...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس دوم - قسمت چهارم ( مفاهیم درس) (جمعه 5 خرداد 1396 16:26)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس دوم - قسمت چهارم ( مفاهیم درس) ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید مفاهیم وجوه اعجاز قرآن اثبات و تصدیق معارف الهی همچون توحید،نیازمند برهان و استدلال است.اما اثبات رسالت و تصدیق...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس دوم - قسمت سوم (جمعه 5 خرداد 1396 16:22)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس دوم - قسمت سوم ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید مصوت ها : صداها در زبان عربی مصوّت نامیده می شوند. صداها در زبان عربی و قرآن به صداهای کوتاه و کشیده تقسیم می شوند. صداهای کوتاه...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس دوم - قسمت دوم (جمعه 5 خرداد 1396 16:17)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس دوم - قسمت دوم ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید حروف مقطّعه در قرآن : حروف مقطّعه که رمزی میان َخدا و پیامبرش می باشد در ابتدای 29 سوره از قرآن آمده است.این حروف هر کدام جدا جدا با...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس دوم - قسمت اول (جمعه 5 خرداد 1396 16:13)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس دوم - قسمت اول ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید درس 2 آشنایی با صامت ها و مصوت ها صامت ها : الفبای زبان عربی از 28 حرف تشکیل می شود که به آنها صامت نیز گفته می شود . هر حرف شکل،نام...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس اول - قسمت پنجم - متن و صوت سوره حمد (جمعه 5 خرداد 1396 16:09)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس اول - قسمت پنجم - متن و صوت سوره حمد ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید متن سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم(1) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ (2) الرَّحْمـنِ الرَّحِیمِ (3)...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس اول - قسمت چهارم ( مفاهیم) (جمعه 5 خرداد 1396 16:08)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس اول - قسمت چهارم ( مفاهیم) ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید مفاهیم آیه: الْحَمْدُ للَّهِ رَب الْعَالَمِینَ «ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است» گسترش فرهنگ شکرگزاری...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس اول - قسمت سوم (جمعه 5 خرداد 1396 16:05)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس اول - قسمت سوم ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید 7-سکوت و انصات گوش فر ا دادن و سکوت همراه با توجه در هنگام قرات قرآن، یکی دیگر از آداب تلاوت است. خداوند متعال می فرماید:« وَ إِذا...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس اول - قسمت دوم (جمعه 5 خرداد 1396 16:00)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس اول - قسمت دوم ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید 3-دعا دعا حقیقت عبادت است. خدای سبحان در قران مجید فرمود: «ای پیامبر به مؤمنان بگو: اگر دعای شما نباشد پروردگار هیچ اعتنایی به شما...
 • درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس اول - قسمت اول (جمعه 5 خرداد 1396 15:51)
  درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی - درس اول - قسمت اول ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید قرآن و آداب تلاوت آن قرآن کتاب آسمانی و معجزه جاوید و جهانی است که از سوی پروردگار متعال، بر قلب پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و...
 • نمونه سوالات درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد (جمعه 5 خرداد 1396 09:21)
  نمونه سوالات درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد برای دانلود درس آشنایی با قرآن نسخه اندروید ویژه موبایل و 600 نمونه سوال کلیک کنید برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید ۶-کدام یک از مراحل شکر گذاری نیست؟ الف)توجه و آگاهی به نعمت ب)شکر عملی ج)شکر زبانی د)شکر قلبی 7-الفبای زبان عربی از چند حرف تشکیل شده است؟...
 • معرفی سایت های برتر قرآنی (جمعه 5 خرداد 1396 08:51)
  ** برای دانلود همه درس های کتاب ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** ( لطفا هر گونه مشکل خود را در نصب و استفاده از نرم افزار به ایمیل darsquranazad@gmail.com ارسال فرمایید تا سریعا بررسی شود) پایگاه حوزه www.hawzah.net/per/q/qdefa.asp`EURL=start/qstart.htm اینپایگاه به زبان فارسی است و ترجمه های قران از آیت الله مکارم شیرازی...
 • اپلیکیشن رایگان درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی ویژه موبایل (سه‌شنبه 15 تیر 1395 23:01)
  اپلیکیشن رایگان درس آشنایی با قرآن کریم دانشگاه آزاد اسلامی ویژه موبایل تمام کتاب درس آشنایی با قرآن کریم را به صورت رایگان بر روی موبایل خود نصب کنید امکانات شامل: امتحان درس آشنایی با قرائت و روانخوانی قرآن دانشگاه آزاد را با نرم افزار موبایلی آشنایی با قرآن نمره 20 بگیرید * متن تمام مطالب کتاب درس آشنایی با قرآن...
 • سرفصل درس آشنایی با قرآن کریم توسط پژوهشکده قرآن و عترت اعلام شد (سه‌شنبه 1 تیر 1395 19:11)
  سرفصل درس آشنایی با قرآن کریم توسط پژوهشکده قرآن و عترت اعلام شد ** برای دانلود همه درس های کتاب آشنایی با قرآن ( ویژه موبایل) کلیک کنید ** برای دریافت نسخه آیفون(اپل) اینجا کلیک کنید پژوهشکده قرآن و عترت به منظور یکسان سازی آموزش قرآن کریم، وحدت رویه و جلوگیری از هرگونه اعمال سلیقه آموزشی در حال تهیه کتابی جدید با...